PRIVACY POLICY Disclaimer

PRIVACY POLICY 

AT Tickets richt zich als stichting op het ondersteunen van christelijke evenementen en koren. AT Tickets heeft veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. 

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en zijn enkel bekend bij de betreffende organisator van het evenement en AT Tickets. Uw gegevens worden dan ook niet aan derden verstrekt. 


Organisatoren verklaren bij AT Tickets dat zij handelen in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming  en de code: reclame via Email. 

 

Wanneer verzamelen wij persoonlijke gegevens?

- Bij het gebruik maken van een service van AT Tickets. Zoals het reserveren van een kaart (bezoeker), het verkopen van tickets (organisator) of een van de andere services. 

- Wanneer u met AT Tickets communiceert, door bijvoorbeeld het stellen van een vraag per email of social media. 

- Bij het scannen van een toegangsbewijs bij binnenkomst (indien de organisator gebruik maakt van de scan functie van AT Tickets)

 

Waarvoor verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Voor bezoekers leggen wij persoonlijke gegevens vast om:

- E tickets naar het juiste adres te kunnen verzenden

- Bij vragen personen met dezelfde naam te kunnen onderscheiden of met de juiste persoon in contact te kunnen komen. 

- Bezoekers te informeren over informatie, zoals eventuele wijzigingen of annulering, omtrent het evenement. 

- Instemming te krijgen voor het verzenden van een nieuwsbrief

- Organisator contactgegevens te verstrekken om de bezoekers van het evenement juist te informeren

- Bezoekers te informeren over relevante overige evenementen die aansluiten bij de eerdere evenementen die bezocht zijn. 

- Toegang te verlenen tot het intranet. (Indien van toepassing bij het evenement)

 

Voor organisatoren leggen wij persoonlijke gegevens vast voor:

- Communicatie over klantvragen, instemming evenementgegevens, mutaties, gebruikersvragen, afstemming.

- Inkomsten vanuit ticketverkoop naar de organisator te kunnen uitbetalen. 

- te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen, verbetering, tips omtrent de service van AT Tickets

- vast te kunnen stellen wie de organisator is waarmee een contractuele verbintenis wordt aangegaan. 

- vast te kunnen leggen welke wijzigingen wordt doorgevoerd door de organisator zelf. 

- Toegang verlenen tot het dashboard

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Bij het aankopen van een ticket leggen wij vast: Naam, adres, postcode, telefoon, emailadres, inschrijving nieuwsbrief. Daarnaast worden emails vanuit de webcare ondersteuning vastgelegd. 

 

Omtrent een organisator leggen wij vast: Naam, adres, postcode, telefoon, emailadres, contactpersoon, KVK nummer, Youtube, facebook, twitter, website, IBAN, emailverkeer tussen de organisator en AT Tickets, mutaties doorgevoerd door de organisator en gebruik van het dasboard wordt bijgehouden.

 

Met wie delen wij persoonlijke gegevens

Naast AT Tickets heeft de organisator van het desbetreffende evenement toegang tot uw persoonlijke gegevens. De organisator heeft ingestemd om deze gegevens te behandelen conform de wet & regelgeving omtrent persoonsgegevens en code email. De organisator is terug te vinden op de evenementpagina onder de knop 'Organisator'. Heeft u vragen over de organisator, neem dan contact op via: info@at-tickets.nl 

AT Tickets is niet aansprakelijk bij foutief gebruik of nalatigheid van de organisator.

 

Rechten m.b.t. persoonlijke gegevens

- u heeft het recht om kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die AT Tickets heeft over u. U kunt deze opvragen via info@at-tickets.nl

- u heeft het recht om AT Tickets te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.

- U heeft het recht om AT Tickets te vragen om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens wanneer AT Tickets niet meer hoeft te behouden.

- U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens in geval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing.

Heeft u vragen over uw rechten of verwerking, stuurt u dan een mail naar info@at-tickets.nl

 

 

Nieuwsbrief 

AT Tickets informeert gebruikers over evenementen die mogen aansluiten bij een evenement waarvoor een toegangsbewijs is gereserveerd. Dit wordt gedaan per nieuwsbrief of facebook.

Indien u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief kan dit door in de nieuwsbrief op de link afmelden nieuwsbrief te klikken. Ook is het mogelijk om een mail te sturen naar info@at-tickets.nl 

 

Evenement delen

Wanneer u iemand een evenement wilt adviseren via de mailingfunctie op de site, wordt er om het emailadres van de zender en ontvanger gevraagd. Er wordt een geautomatiseerde mail gestuurd naar het ingevulde adres. Het emailadres van de zender en ontvanger wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze automatische mail. 

 

Disclaimer

Bij het reserveren van een ticket via de reserveringsmodule van AT Tickets gaat u akkoord met de gestelde reserveringsvoorwaarden en de eventuele aanvullende algemene voorwaarden van de betreffende organisator. Indien er aanvullende voorwaarden zijn wordt dit weergegeven bij de informatie van het betreffende evenement. 

 

Bij het reserveren komt er een overeenkomst tot stand tussen de organisator en de klant. AT Tickets faciliteert dit proces maar is geen partij binnen deze overeenkomst. 

 

AT Tickets is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik en/of schenden van de rechten voortkomende uit materialen (beeldmateriaal, audio, teksten etc.) van de organisator van een evenement. De contactgegevens van de betreffende organisator worden weergegeven bij het evenement. 

Links

AT Tickets kan links opnemen die verwijzen naar websites van derden. AT Tickets kan geen invloed uitoefenen op de inhoud van deze websites. AT Tickets kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites. 

Ziet u een link die verwijst naar een onjuiste of een niet passende site dan kunt u dit melden via info@AT-Tickets.nl 

U kunt AT Tickets verzoeken om het betreffende materiaal te verwijderen. Dit verzoek kan per mail worden ingediend. (info@at-tickets.nl)
AGENDA